Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia - kto ma do niej prawo?

Pracodawca, na wniosek pracownika ma możliwość wypłaty zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia za pracę. Istotne jest, aby przy tym jednak nie zapomnieć o odprowadzeniu kwoty zaliczki składki na ubezpieczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W Kodeksie Pracy brak jest jasnego przepisu, który reguluje wypłatę pracownikowi zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia za pracę. Zaliczkowa wypłata dokonana może być na wniosek pracownika, ale decyzja o wcześniejszej wypłacie pensji jest uznaniowa i zależy od woli pracodawcy.
Pracownik może ubiegać się o zaliczkę na przyszłe wynagrodzenie na podstawie stosownego wniosku składanego na ręce pracodawcy w tej sprawie. Prośba udokumentowana jest za pośrednictwem wniosku, w którym znajdować się powinny informacje takie jak dane osobowe pracownika, dane pracodawcy, wysokość zaliczki, określenie czy kwota podana ma zostać w brutto czy netto oraz ewentualne uzasadnienie chęci wypłaci zaliczki.

Pracodawca zobowiązany jest do odprowadzenia składki ubezpieczeniowej na ZUS, także od zaliczki wypłaconej pracownikowi na poczet przyszłego wynagrodzenia.