Które podmioty gospodarcze mogą wystawiać faktury?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, faktury wystawiają podmioty będące przedsiębiorcami. Oznacza to, że dokumenty zakupu i sprzedaży wystawić może osoba, która wykonuje określone usługi lub dokonuje dostawy towarów. Czy oznacza to, że nikt więcej nie może wystawić faktury?
Zgodnie z ustawą o podatku VAT - faktura to podstawowy dokument, który potwierdza dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem. Wystawia się taki dokument w związku ze sprzedażą stacjonarną lub wysyłkową, a także dostawą towarów i świadczeniem usług dokonywanych przez podatnika na rzecz innego, lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
Biorąc więc pod uwagę interpretację prawną - nie tylko sprzedający towary lub wykonujący usługi podatnicy podatku VAT wystawiają faktury. Dokonać mogą tego też nabywcy, jeżeli dotyczą one sprzedaży, czyli dostawy towarów w kraju, zaliczek oraz innych płatności z tytułu dostawy lub świadczenia usług, a także dostawy towarów i świadczenia usług, jeżeli miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego.