Usługi księgowe

  W naszej bogatej ofercie handlowej znajduje się wszystko, co potrzebne dla dobrej obsługi księgowej przedsiębiorstwa. Zapewniamy pełen zakres usług związanych z obsługą księgowo-podatkową, kadrową, finansową. Nasza wykwalifikowana kadra posiada nie tylko wysokie kompetencje zawodowe, ale również podąża za aktualnymi zmianami w prawie podatkowym. Dzięki zdobytemu doświadczeniu gwarantujemy, że jakość usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe jest na najwyższym poziomie.

Usługi księgowe, jakie wykonujemy to:

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów ( KpiR),
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych,
 • Ewidencjonowanie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych (Ryczałt),
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych - podmiotów gospodarczych oraz stowarzyszeń i fundacji,
 • Ewidencjonowanie zakupu i sprzedaży na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla firm prowadzących pełną rachunkowość,
 • Kontrolowanie bieżących zobowiązań i należności klienta,
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie transakcji eksportu i importu towarów,
 • Przygotowanie deklaracji rozliczeniowych osób indywidualnych (PIT),
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi (US i ZUS),
 • Tworzenie rachunków przepływów pieniężnych,
 • Rozliczanie opłat za usługi, delegacje służbowe (wyjazd i diety),
 • Ewidencjonowanie oraz wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • Przygotowanie pisemnych wniosków do właściwych organów,
 • Doradztwo w zakresie opracowania Polityki Rachunkowości, bądź Polityki Obiegu Dokumentów w firmie.
 • Przygotowanie i złożenie wniosków oraz innych załączników wraz z aktualizacjami do odpowiednich instytucji (np. CEiDG, NIP, VAT-R, ZUS ZUA, ZUS ZZA),

  • Prowadzenie dokumentów pracowniczych jest zadaniem czasochłonnym, niejednokrotnie żmudnym i ciężkim, ale niezbędnym w funkcjonowaniu firmy, która zatrudnia pracowników.
   Aby odciążyć pracowników kadr, ale też budżet przedsiębiorstw, nasza firma świadczy usługi kadrowo-płacowe dla innych firm. Ku naszemu zaskoczeniu usługa ta cieszy się wielkim zainteresowaniem rożnych podmiotów gospodarczych.

  W zakresie prowadzenia kadr i płac zajmujemy się:

 • sporządzaniem umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
 • zakładaniem i prowadzeniem akt pracowników,
 • organizacją szkoleń BHP i PPOŻ,
 • opracowaniem regulaminu pracy,
 • sporządzaniem zaświadczeń, wypowiedzeń oraz świadectw pracy pracowników,
 • sporządzaniem planów urlopów i kart urlopowych pracowników,
 • rejestrowaniem wypadków przy pracy,
 • reprezentowaniem pracodawcy przed PIP oraz w Sądzie Pracy,
 • opracowaniem regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników,
 • sporządzaniem listy płac i naliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzaniem rachunków i pasków wypłat,
 • rozliczaniem delegacji,
 • sporządzaniem przelewów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR),
 • dokonywaniem przelewów na indywidualne konta bankowe pracowników,
 • sporządzaniem i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych,

  • Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak zawiłe mogą być niektóre sprawy związane z prowadzeniem własnej firmy. Polskie prawo nie oszczędza przedsiębiorców. Nasza firma postanowiła wyjść Państwu naprzeciw i pomóc przebrnąć przez biurokrację, dlatego też oferuje usługi doradztwa księgowego.
   Nasz doświadczony zespół pomoże Państwu od samego początku zaistnienia na rynku. Pracownicy naszej firmy wyjaśnią wszystkie problemy w jak najbardziej jasny sposób, doradzą oraz odpowiedzą na wszelkie nurtujące i niejasne pytania. Pomogli już wielu przedsiębiorcom, mogą pomóc i Państwu.