księgowość w firmie

Kto nie może rozliczać się za pomocą ryczałtu?


Nie każdy przedsiębiorca może korzystać z ryczałtu. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym wyklucza bowiem osoby, które:

  • prowadzą: aptekę, lombard, kantor, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

  • udzielają pożyczek pod zastaw,

  • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii),