księgowość

Content marketing

Content marketing, czyli marketing treści, jest to strategia zarówno do budowy wizerunku firmy, jej promocji, ale także pozyskiwania klientów i poprawiania sprzedaży, która opiera się na publikowaniu atrakcyjnych, przydatnych i unikalnych treści rozpowszechnianych w Internecie. Do treści tych zalicza się artykuły, poradniki, raporty. Najważniejsze jest to, żeby były one precyzyjnie ukierunkowane na daną grupę odbiorców, wiarygodnie oraz rzeczywiście potrzebne.

Jak księgować zakupy firmowe?

Działalność gospodarcza wiąże się przede wszystkim z licznymi obowiązkami, które nałożone zostają na przedsiębiorcę. Wynikają one głównie z tego, że niezbędne jest prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej, co dodatkowo regulują określone przepisy. W firmie niezbędne jest również odpowiednie klasyfikowanie zakupów - dla firmy bowiem wydatki te stanowić mogą środek trwały, wyposażenie lub zwykły zakup.

Strony