Czy praca za granicą także jest opodatkowana?

Polski podatnik, który wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych musi zdawać sobie sprawę z obowiązku podatkowego, jaki stale go obowiązuje na terenie RP. Przychody z pracy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, USA, Austrii czy każdym innym kraju podlegają rozliczeniu w Polsce. Może więc wystąpić sytuacja, w wyniku której podatnik będzie zmuszony do rozliczenia w dwóch krajach.
Pracodawca za granicą pobiera z wynagrodzenia pracownika zaliczki, które przeznaczy na zagraniczny podatek dochodowy. Polski pracownik, co do zasady nie będzie traktowany w takim kraju jako tzw. rezydent podatkowy. Polak, który wyjeżdża za granicę wciąż będzie musiał wykazać i rozliczyć wszelkie wynagrodzenia i przychody jakie uzyskał poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z zagranicznym zarobkiem z reguły wystąpi prawo do zwrotu nadpłaty podatku. Wyniknąć może to z faktu, że polscy podatnicy korzystać mogą za granicą z ulg podatkowych. Wykazanie i użycie tych kwot występuje jednak dopiero po zakończeniu roku, podczas rozliczenia rocznego.
Jeżeli pracownik jest oddelegowany do pracy przez polskiego pracodawcę, a zarobki wypłacane są przez pracodawcę bezpośrednio z Polski, to zarobki opodatkowane zostaną wyłącznie w Polsce.