Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy w ostatnim czasie jest rozwiązaniem coraz bardziej popularnym i stosowanym w coraz większej ilości firm. W większości przypadków, na outsourcing księgowy decydują się właściciele przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia księgowości pełnej. Nie da się jednak ukryć tego, że w przypadku firm rozliczających się na zasadach księgowości uproszczonej, rozwiązanie to okaże się równie korzystne, gdyż umożliwi przedsiębiorcy pozyskiwanie bardzo cennych informacji finansowych o jego firmie.

Dla przypomnienia napiszemy, że outsourcing księgowy polega na tym, aby wszelkie obowiązki księgowe powierzyć w ręce zewnętrznego biura, które dzięki swojemu doświadczeniu zajmie się prowadzeniem spraw księgowych firmy. Celem outsourcingu jest podniesienie efektywności procesów księgowych.

Firmy outsourcingowe zajmują się najczęściej wywiązywaniem się z obowiązków dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, kalkulacją wynagrodzeń oraz zapewnieniem prawidłowej sprawozdawczości jednostki.