Nota vs faktura korygująca

Nota korygująca to dokument, który może wystawić tylko nabywca towarów lub usług w sytuacji, gdy pomyłka w treści pierwotnej faktury dotyczy jej elementów opisowych, takich jak nieprawidłowy adres nabywcy lub sprzedawcy, błędnie wpisany numer NIP, nieprawidłowa data sprzedaży, wystawienia faktury czy terminu płatności lub złe oznaczenie towaru. W przepisach nie określono terminu na wystawienie noty korygującej. Nabywca może zrobić to w dowolnym momencie, w którym zauważył pomyłkę. Ważne jest jednak, aby nabywca posiadał akceptację sprzedawcy w postaci np. elektronicznego e-maila.

Faktura korygująca to dokument, który może wystawić wyłącznie sprzedawca towaru lub usługi w sytuacji, gdy doszło do zmiany/pomyłki w pozycjach faktury podlegających ewidencjonowaniu w księgach rachunkowych, takich jak stawka podatku, kwota podatku, czy cena towaru lub usługi. Fakturę korygującą sprzedawca wystawia w sytuacji, gdy udzielił nabywcy rabatu, towary zostały zwrócone sprzedawcy, zwrócona została zapłata, nastąpiła pomyłka w stawce podatku VAT lub błędnie wyliczono jego kwotę.