Kontrola urzędu skarbowego - bez powiadomienia przedsiębiorcy

Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę w firmie w celu dokonania weryfikacji poprawności i zgodności z prawdą rozliczeń podatkowych. Przepisy prawa nakładają na fikusa obowiązek powiadomienia przedsiębiorcę o kontroli w formie pisemnej.

Od tej reguły są jednak wyjątki - fikus może firmę skontrolować bez uprzedniego powiadomienia jeżeli zachodzi uzasadnienie prawdopodobieństwa łamania przepisów prawa podatkowego. Kontrola ma na celu zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa. Sytuacja taka dotyczyć będzie także podatników wobec których organ podatkowy posiada niezbite dowody na to, iż jest on skazany za popełnione przestępstwa skarbowe.

Samozatrudnienie - wady i zalety

Zalety:
- większe wynagrodzenie “na rękę”, gdyż realnie kosztujesz pracodawcę mniej, niż gdybyś był zatrudniony przy tych samych zarobkach na etat,
- zwiększasz swoją aktywność na rynku pracy - oprócz usług dla głównego pracodawcy, możesz także wykonywać legalnie dodatkowe zlecenia dla innych firm, powiększając jednocześnie swój dochód,
- możliwość skorzystania z liniowej stawki opodatkowania i ominięcie 2 progu podatkowego,
- możliwość odliczenia od dochodu kosztów: rachunki za telefon, paliwo, zakupy itp.

Strony