Jak wystawiać faktury?

Do obowiązków przedsiębiorców można m.in. zaliczyć odpowiednie wystawianie faktur. W przypadku przedsiębiorców, którzy świadczą usługi, bądź sprzedają towary na rzecz osób fizycznych – wystawiany jest paragon, a nie faktura. Z kolei w sytuacji, kiedy klientem jest inny przedsiębiorca, wówczas zaistnienie zdarzeń gospodarczych dokumentuje się na fakturach.

W trakcie wystawiania faktury, pamiętać należy o tym, aby je wypełnić rzetelnie, co oznacza nic innego, jak to, że informacje na fakturze muszą zgadzać się z rzeczywistością, a także odzwierciedlać faktyczną sytuację. W dokumencie sporządzonym zgodnie z prawem musi znaleźć się również stawka podatku VAT, dane ze stron, ilość sprzedanych towarów/usług itp..

Darowizna a koszt uzyskania przychodu

Darowizna jest formą umowy, na mocy której jedna strona (darczyńca) bezpłatnie przekazuje świadczenia na rzecz drugiej strony (obdarowywanego). Darczyńca nie ma tu żadnych korzyści materialnych wynikających z przekazania pieniędzy czy składników majątku.

Darowizny nie są kosztem uzyskania przychodu

W znajdującym się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu znajdują się darowizny. Oznacza to, że przedsiębiorca, który np. przekazuje datek na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie może zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu.

Strony