Darowizna - zawsze zapłacę podatek?

Udzielenie darowizny przez przedsiębiorców może wiązać się z koniecznością zapłacenia obdarowanego podatku od spadków i darowizn. Jego wysokość wiąże się z grupa podatkową i wartością darowizny, Jeżeli w ramach darowizny osoba otrzymała zamiast pieniędzy np. przedmiot, to należy oszacować jego cenę poprzez wartość rynkową. Podatnikom przysługuje także zwolnienie z tej płatności, jednak dopiero po dopełnieniu odpowiednich formalności w Urzędzie Skarbowym. Aby uniknąć zapłacenia tej kwoty lub uzyskać obniżkę należy nie przekroczyć pewnej kwoty oraz jednocześnie należeć do jednej z 3 grup, z czego pierwsza obejmuje najbliższą rodzinę, druga dalszą, a 3 pozostałe osoby.

Strony