KPiR

Druga forma to KPiR. Na pierwszy rzut oka widać, iż to uproszczona forma, więc prostsza w porównaniu do Ksiąg Handlowych. I tu się zgadzam.

Podobnie jak w pełnej księgowości dokumentowane muszą być wszystkie operacje gospodarcze przepływające przez nasze przedsiębiorstwo. Zarówno te w formie gotówkowej i bezgotówkowej.


Skoro z Ksiąg Handlowych korzystają spółki kapitałowe oraz inne jednostki gospodarcze to z Księgi Przychodów i Rozchodów korzystają pozostałe formy działalności, których przychód nie przekroczył kwoty limitu, czyli 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na walutę krajową.

Istota księgowości

Witajcie.

Postaram się przybliżyć Wam temat księgowości. ;) Zacznę, więc od początku.

Pojęcie księgowość jak wiemy pochodzi z rachunkowości. Często jednak mylimy oba pojęcia. Istotą księgowości jest udokumentowanie wszystkich procesów gospodarczych powstałych w czasie prowadzenia działalności, w określonych księgach np.:

  • sprzedaż,
  • zakup,
  • zaciąganie kredytu,
  • spłata kredytu,
  • zobowiązania,
  • inwestycje,
  • Strony