Podatek progresywny


Podatek progresywny
to nic innego jak opodatkowanie na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opartą na prawie handlowym zobligowani są do do wyboru tej właśnie formy opodatkowania.

Podstawą podatkową jest dochód.
Podatek progresywny ma dwie stawki podatkowe:

    18%, gdy dochód nie przekroczy kwoty 85 528 zł. Wówczas podatnik ma prawo odliczyć kwotę wolną od podatku w skali rocznej czyli 556,02 zł.

    32%, gdy dochód przekroczy kwotę 855278. Wówczas podatnik płaci podatek w wysokości 14 839,02 zł.

Strony