Biura rachunkowe bez kasy fiskalnej.

Minister Finansów dnia 9 kwietnia 2015 roku wyjaśnił, że biura rachunkowe mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej świadczeń udzielanym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Jednak świadczenia nie mogą przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Zasada ta nie tyczy się doradztwa podatkowego sensu stricto (czyli sporządzanie na żądanie klienta opinii podatkowych czy udzielanie interpretacji wniosków), który ma charakter techniczny.

Strony