Koniec roku obrotowego – sprawy z tym związane!

Koniec roku obrotowego zwykle kojarzy się z końcem grudnia, jednak niektórzy przedsiębiorcy określili czas trwania swojego roku podatkowego w innym przedziale – i mieli takie prawo!

Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą w pierwszym etapie rejestracyjnym określa początek i koniec swojego roku obrotowego z jednym zastrzeżeniem, rok obrachunkowy musi trwać nieprzerwane kolejne 12 miesięcy. Tak więc osoby, których okres ten równa się zwykłemu rokowi kalendarzowi, kończą działalność 31 grudnia, a zaczynają 1 stycznia, w przypadku osób które za początek wzięły sobie dzień 1 kwietnia, kończą działalność 31 marca.

Podatek VAT – ważne informacje.

Podatek VAT – innymi słowy Podatek od Towarów i Usług bądź od Wartości Dodanej, wyznacza on wartość jaką dolicza jednostka gospodarcza do sprzedawanych towarów i usług. Oczywiście podmioty, które podjęły decyzję o zwolnieniu z obowiązku podatkowego vat, nie doliczają tej kwoty do sprzedawanych towarów.

Podatek od Wartości Dodanej jest różnicą między podatkiem należnym (sprzedaż towarów i usług) a podatkiem naliczonym (zakup towarów i usług).

Strony