Jak zaksięgować fakturę zaliczkową?

Jedną z popularnych praktyk, jakie stosowane są w rozliczaniu pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą jest zapłata w formie zaliczki. Tak powszechna metoda polega na zapłacie z góry części należności dla kontrahenta za przyszłe usługi lub towary.

Faktury zaliczkowe to jedne z dokumentów, które wywołują skutki podatkowe na gruncie podatku VAT i nie podlegają ujęciu w kosztach podatkowych. Dopiero w momencie powstania faktury końcowej dokonane powinno zostać końcowe rozliczenie transakcji.

Czym jest faktura pro forma?

Pro forma to określenie stosowane w przypadku konkretnych czynności i dokumentów, które wykonywane są w celu dopełnienia wymogów formalnych, zanotowania pewnych zdarzeń bez wywoływania skutków prawnych.
Faktura pro forma wyglądem przypomina zwyczajną fakturę. Formularz stanowi potwierdzenie i dowód zawarcia umowy sprzedaży. W przeciwieństwie do pełnej formy nie może być przypisana do walorów faktury VAT.

Strony