Co grozi za fałszywe zwolnienie lekarskie?

Pracownicy, którzy nie dostają urlopu w dogodnym dla siebie terminie, często decydują się na skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego. Nie zdają sobie jednak sprawy, że fałszywe zwolnienie, w przypadku wykrycia nieprawidłowości jego wystawienia, wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma prawo skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, w celu stwierdzenia, czy zleceniobiorca w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej, albo czy nie wykorzystuje zwolnienia do pracy w sposób niezgodny z jego celem. Jeżeli kontrola wykaże uchybienia, pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego.

Strony