Kwota wolna od podatku w 2019 roku

Tytułowa kwota wolna od podatku stanowi część dochodu podatnika, na podstawie której naliczany jest podatek. Możliwość korzystania z kwoty wolnej od podatku dotyczy wyłącznie osób, które rozliczają się na podstawie zasad ogólnych, bądź skali podatkowej. W większości przypadków są to osoby zatrudnione w formie umów cywilnoprawnych, bądź na podstawie stosunku pracy, które są zobowiązane do wypełnienia deklaracji podatkowej PIT-37. Prócz tego opodatkowanie na zasadach ogólnych dotyczy także przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, aczkolwiek te osoby składają w Urzędzie Skarbowym deklarację podatkową PIT-36.

Kto może skorzystać z ulg i odliczeń i dlaczego?

Prowadząc działalność lub osiągając dochody z tytułu umów cywilnoprawnych przedsiębiorca zobowiązany jest do składania zeznań rocznych tytułem podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą o PIT podatnik może skorzystać z ulgi i odliczeń, które zmniejszą kwotę należności opłacanej organom skarbowym.

Obniżenie należności podatkowych podlegają każdemu przedsiębiorcy, ponieważ prawo do tego przewidziane jest w przepisach prawnych. Wyróżnić można dwa rodzaje odliczeń - od dochodu, które umożliwiają niższą stawkę podatkową, oraz od podatku zmniejszającą wysokość samej kwoty.

Wyróżnić można m.in. ulgę prorodzinną, która jest najpopularniejsza wśród podatników wykonującym władzę rodzicielską lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Strony