NIP na paragonie fiskalnym od września 2019

Planowane jest wprowadzenie zmian, które stworzą obowiązek umieszczania NIP na paragonie. Takie rozwiązanie ma zacząć funkcjonować już od 1 września 2019 roku.

Zmiana polegać będzie na tym, że przedsiębiorca, który będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, jeżeli nie poda swojego NIP i nie będzie on zaewidencjonowany na kasie fiskalnej, nie uzyska faktury. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę, ale będzie to skutkowało sankcją, która wyniesie 100% podatku VAT z transakcji. W praktyce sprzedawca będzie musiał dwa razy zapłacić podatek VAT, jak również nabywca zostanie objęty sankcją w postaci 100% podatku VAT.

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami właściciele firm nie będą zobowiązani do zmiany kas fiskalnych.

Nota vs faktura korygująca

Nota korygująca to dokument, który może wystawić tylko nabywca towarów lub usług w sytuacji, gdy pomyłka w treści pierwotnej faktury dotyczy jej elementów opisowych, takich jak nieprawidłowy adres nabywcy lub sprzedawcy, błędnie wpisany numer NIP, nieprawidłowa data sprzedaży, wystawienia faktury czy terminu płatności lub złe oznaczenie towaru. W przepisach nie określono terminu na wystawienie noty korygującej. Nabywca może zrobić to w dowolnym momencie, w którym zauważył pomyłkę. Ważne jest jednak, aby nabywca posiadał akceptację sprzedawcy w postaci np. elektronicznego e-maila.

Strony