Likwidacja stanowiska pracy, a wypowiedzenie umowy

Likwidacja stanowisk pracy może być spowodowana np. trudną sytuacją finansową firmy, zmianą profilu działalności. Pracodawca musi jednak pamiętać, że pracownikowi zwalniającemu z tego powodu przysługują takie same prawa jak przy rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem, czyli przedsiębiorca musi mu zapewnić:
odpowiedni okres wypowiedzenia,
prawo do wykorzystania pozostałego urlopu wypoczynkowego,
dni wolne na poszukiwanie pracy.

Korygowanie faktury pierwotnej – jak tego dokonać?

Kiedy zostaje wystawiona faktura korygująca? Sytuacją uprawniającą do sporządzenia dokumentu jest przypadek, w którym został popełniony błąd lub konieczne jest wprowadzenie zmian na fakturze pierwotnej.
Korekta wystawiana jest gdy odbiorca otrzymał już fakturę i trzeba na niej wprowadzić zmiany. Warto podkreślić, że faktura pierwotna nie może być edytowana oraz nic nie można na niej skreślać.
Każda faktura korygująca powinna posiadać oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta”.

Strony