Podatek PIT i CIT

Podatki pobierane od obywateli dzielą się na dwie grupy - bezpośrednie i pośrednie. Pierwsza grupa obciąża określone dobra i zyski jakie posiada jednostka. Do nich należy podatek PIT, CIT i podatki lokalne.
W drugiej grupie opodatkowana jest czynność gospodarcza - do niej należy podatek od towarów i usług. Co oznacza skrót PIT oraz CIT?

CIT jest to obciążenie finansowe, którego podstawą są dochody osób prawnych, np. spółek lub przedsiębiorstw. Przedmiotem opodatkowania jest dochód czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w ciągu roku podatkowego. Stawka opłaty jest stała i wynosi 19%

Strony