Wady i zalety skali podatkowej

Skala podatkowa to jedna z metod opodatkowania podatkiem dochodowym według zasad ogólnych. W przypadku opodatkowania przychodów skalą wartość podatku oblicza się w wysokości 18% lub 32%. Wybrana forma opodatkowania ma bezpośredni wpływ na wielkość danin odprowadzanych do urzędu skarbowego. Do zalet skali podatkowej zaliczyć należy:
podatnik nie musi odprowadzać podatku, jeżeli nie osiąga dochodu
przedsiębiorca dokonuje odliczenia kosztów uzyskania przychodu
podatnik może skorzystać z ulg podatkowych
możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem
Wady skali podatkowej:
dochody wyższe niż 85 tysięcy złotych podlegają stawce wyższej czyli 32%

Strony