Istota refakturowania

Jeśli funkcjonują Państwo w obrocie gospodarczym, z pewnością spotkali się Państwo z pojęciem „refakturowania”, które bardzo często można spotkać. Polega ono na niczym innym, jak na tym, że po dokonaniu zakupu konkretnej usługi, nowy nabywca odsprzedaje ją swojemu Klientowi, co ważne – bez doliczania marży. Tym sposobem to finalny nabywca zostaje obciążony.

Warto pamiętać o tym, iż przeniesienie kosztów na ostatecznego odbiorcę jest możliwe tylko wtedy, gdy nabywa się ją w celu jej dalszej odsprzedaży w postaci niezmienionej.

UWAGA!
Wydatki, które wiążą się z wykonywaniem czynności głównej nie powinny być refakturowane, ponieważ stanowią nierozerwalną część danego świadczenia i to powoduje, że trzeba je wliczyć do podstawy opodatkowania.

Co to jest split payment?

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza obowiązkowy split payment od 2020 roku. Mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył m.in. transakcji między przedsiębiorcami na kwotę powyżej 15 tysięcy złotych, ze względu na fakt, że firmy, które chcą zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodu, powinny rozliczać je bezgotówkowo.

Powodem wdrożenia takiego rozwiązania jest powiększająca się luka podatkowa w VAT. Split payment przeznaczony jest dla nabywców, którzy otrzymują faktury z wykazaną kwotą podatku. Wówczas, płatności za zobowiązanie dokonywane będą na dwóch podstawach tj. na rachunek bankowy oraz specjalny rachunek VAT dostawcy.
Taka metoda będzie mogła być stosowana jedynie do transakcji przeprowadzanych na rzecz innych podatników, czyli w relacji firma-firma.

Strony