Sporządzanie sprawozdania finansowego

Prowadzenie pełnej rachunkowości wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Podobnie jak deklaracje podatkowe, dokument ten sporządza się po zakończeniu okresu rozliczeniowego w spółce. Następnie należy go złożyć w Urzędzie Skarbowym oraz w KRS.

Zadaniem sprawozdania finansowego jest określanie sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa oraz otrzymanego w danym okresie wyniku finansowego. Ponieważ dane te są szczególnie ważne nie tylko dla urzędów, lecz także dla pozostałych podmiotów gospodarczych, większe firmy mają obowiązek prowadzenia badań księgowych nad sprawozdaniami finansowymi.

Ulgi które odliczysz bezpośrednio od podatku

Podatnikom przysługują ulgi z tytułu podatków. Trzeba tylko wiedzieć które. Jedną z pierwszych o których większość podatników nie wie jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Roczne zeznanie podatkowe uprawnia również do odliczeń podatkowych z tytułu ulgi na dzieci - zgodnie z przepisami podatnik będzie mógł zaliczyć tę ulgę o ile sprawuje w roku podatkowym opiekę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, pełni funkcję opiekuna prawnego, a dziecko z nim zamieszkuje. Z możliwości odliczenia pewnej sumy na każde dziecko mogą liczyć również rodziny zastępcze na mocy orzeczenia sądu czy na podstawie porozumienia w tej sprawie ze starostą. Ulga ta nie będzie jednak przysługiwać w sytuacji wstąpienia przez dziecko w związek małżeński.

Strony