Jak rozumieć i księgować należy zyski?

Przychód to pojęcie księgowe, które oznacza uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych oraz działalności wykonywanej osobiście. Najczęściej przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów oraz usług netto w okresie rozliczeniowym. W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości wyróżnić można przychody ze sprzedaży, przychody finansowe oraz operacyjne.Przedsiębiorstwa w Polsce zobowiązane są od 2018 roku do rozdzielania przychodów na podstawowe, pozyskiwane ze sprzedaży towarów jak i na kapitałowe. Do poszczególnych przyporządkować należy koszty bezpośrednie oraz pośrednie. W zakresie kapitałowych znajdują się przychody z:

Strony