Operacja gospodarcza bez dowodu księgowego?

W przedsiębiorstwie dojść może do sytuacji, w wyniku której przeprowadzona została transakcja lub operacja gospodarcza, a w rezultacie do jednej ze stron nie dotarły dokumenty źródłowe. Podstawą do prawidłowego i rzetelnego sporządzenia zapisu księgowego jest posiadanie dowodów na piśmie na przykład faktur opisujących przebieg transakcji. Co natomiast w sytuacji, kiedy nie ma możliwości w danej chwili uzyskania takiego rodzaju dokumentu? Zgodnie z Ustawą o rachunkowości do dowodów księgowych zaliczamy pisma otrzymane i przekazane od kontrahentów, dotyczące operacji wewnątrz jednostki, służące do dokonania łącznych zapisów, korygujące poprzednie oraz rozliczeniowe, czyli ujmujące już przeprowadzone operacje gospodarcze. Ustawa dopuszcza także tzw. dowody zastępcze.

Kto ponosi odpowiedzialność za długi w spółkach kapitałowych?

W spółkach kapitałowych najważniejsze są środki pieniężne, jakie zgromadzone zostały przez przedsiębiorstwo. Odpowiedzialność osobista wspólników oraz członków organów tych spółek jest jednak z góry uregulowana oraz ograniczona. W pierwszej kolejności bowiem za długi odpowiada przedsiębiorstwo. Istnieją jednak pewne konkretne zasady, jakie stosowane zostały w prawie polskim i spółkach kapitałowych.

Strony