Ulgi które odliczysz bezpośrednio od podatku

Podatnikom przysługują ulgi z tytułu podatków. Trzeba tylko wiedzieć które. Jedną z pierwszych o których większość podatników nie wie jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Roczne zeznanie podatkowe uprawnia również do odliczeń podatkowych z tytułu ulgi na dzieci - zgodnie z przepisami podatnik będzie mógł zaliczyć tę ulgę o ile sprawuje w roku podatkowym opiekę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, pełni funkcję opiekuna prawnego, a dziecko z nim zamieszkuje. Z możliwości odliczenia pewnej sumy na każde dziecko mogą liczyć również rodziny zastępcze na mocy orzeczenia sądu czy na podstawie porozumienia w tej sprawie ze starostą. Ulga ta nie będzie jednak przysługiwać w sytuacji wstąpienia przez dziecko w związek małżeński.

NIP na paragonie fiskalnym od września 2019

Planowane jest wprowadzenie zmian, które stworzą obowiązek umieszczania NIP na paragonie. Takie rozwiązanie ma zacząć funkcjonować już od 1 września 2019 roku.

Zmiana polegać będzie na tym, że przedsiębiorca, który będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, jeżeli nie poda swojego NIP i nie będzie on zaewidencjonowany na kasie fiskalnej, nie uzyska faktury. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę, ale będzie to skutkowało sankcją, która wyniesie 100% podatku VAT z transakcji. W praktyce sprzedawca będzie musiał dwa razy zapłacić podatek VAT, jak również nabywca zostanie objęty sankcją w postaci 100% podatku VAT.

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami właściciele firm nie będą zobowiązani do zmiany kas fiskalnych.

Strony