Jak księgować zakupy firmowe?

Działalność gospodarcza wiąże się przede wszystkim z licznymi obowiązkami, które nałożone zostają na przedsiębiorcę. Wynikają one głównie z tego, że niezbędne jest prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej, co dodatkowo regulują określone przepisy. W firmie niezbędne jest również odpowiednie klasyfikowanie zakupów - dla firmy bowiem wydatki te stanowić mogą środek trwały, wyposażenie lub zwykły zakup.

Które podmioty gospodarcze mogą wystawiać faktury?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, faktury wystawiają podmioty będące przedsiębiorcami. Oznacza to, że dokumenty zakupu i sprzedaży wystawić może osoba, która wykonuje określone usługi lub dokonuje dostawy towarów. Czy oznacza to, że nikt więcej nie może wystawić faktury?
Zgodnie z ustawą o podatku VAT - faktura to podstawowy dokument, który potwierdza dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem. Wystawia się taki dokument w związku ze sprzedażą stacjonarną lub wysyłkową, a także dostawą towarów i świadczeniem usług dokonywanych przez podatnika na rzecz innego, lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Strony