NIP na paragonie fiskalnym od września 2019

Planowane jest wprowadzenie zmian, które stworzą obowiązek umieszczania NIP na paragonie. Takie rozwiązanie ma zacząć funkcjonować już od 1 września 2019 roku.

Zmiana polegać będzie na tym, że przedsiębiorca, który będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, jeżeli nie poda swojego NIP i nie będzie on zaewidencjonowany na kasie fiskalnej, nie uzyska faktury. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę, ale będzie to skutkowało sankcją, która wyniesie 100% podatku VAT z transakcji. W praktyce sprzedawca będzie musiał dwa razy zapłacić podatek VAT, jak również nabywca zostanie objęty sankcją w postaci 100% podatku VAT.

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami właściciele firm nie będą zobowiązani do zmiany kas fiskalnych.

Celem wprowadzenia zmian jest zlikwidowanie oszustw podatkowych polegających na tym, że firmy wystawiały, dla zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, faktury po pozostawionych przez klientów paragonach.