Mikrorachunki podatkowe

Ministerstwo podatków poinformowało, że od 2020 roku każdemu podatnikowi zostanie przypisany indywidualny mikrorachunek podatkowy, na który będzie można dokonywać wpłat należności podatkowych.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów, każdy podatnik będzie mógł wpłacać na mikrorachunek kwoty z kluczowych dla systemu podatkowego podatków: od towarów i usług, a także od osób fizycznych i prawnych. Aktualnie funkcjonujące rachunki organów skarbowych przeznaczone do wpłat powyższych podatków zostaną zamknięte wraz z zakończeniem bieżącego roku.

Mikrorachunek ma składać się z 26 znaków i zawierać numer PESEL podatnika lub numer NIP w przypadku przedsiębiorców czy też innych jednostek gospodarczych.

Różnica w zakresie uiszczania zaliczek na podatek dochodowy będzie polegała jedynie na tym, że będą one wpłacane przez pracodawcę zbiorczo na mikrorachunek. Planowana zmiana ma przyspieszyć księgowanie dokonywanych wpłat podatkowych, identyfikację oraz rozliczenie, dzięki czemu stan konta podatnika zostanie szybciej zaktualizowany. Eksperci zwracają również na zmniejszenie ilości pomyłek związanych z przelaniem należności podatkowych na niewłaściwy numer rachunku.