Kto ponosi odpowiedzialność za długi w spółkach kapitałowych?

W spółkach kapitałowych najważniejsze są środki pieniężne, jakie zgromadzone zostały przez przedsiębiorstwo. Odpowiedzialność osobista wspólników oraz członków organów tych spółek jest jednak z góry uregulowana oraz ograniczona. W pierwszej kolejności bowiem za długi odpowiada przedsiębiorstwo. Istnieją jednak pewne konkretne zasady, jakie stosowane zostały w prawie polskim i spółkach kapitałowych.

Odpowiedzialność za długi w spółce z o.o. - Za długi spółki odpowiada ona sama bez żadnych ograniczeń. W pierwszej kolejności wierzyciel kieruje działania windykacyjne przeciwko spółce i stara się naprawić sytuację. W podmiocie mogą jednak powstać sytuacje szczególne, które tą odpowiedzialność jednak zniosą na wspólników czyli kiedy spółka jest w organizacji, przed wpisem do KRS oraz powstała szkoda przy tworzeniu podmiotu gospodarczego z powodu zawinionego działania wbrew przepisom prawa

Odpowiedzialność za długi w spółce akcyjnej - odpowiedzialność za zobowiązania w spółce akcyjnej kształtuje się bardzo podobnie jak powyżej. W pierwszej kolejności odpowiada swoim majątkiem, jednak zamiast wspólników mamy do czynienia z akcjonariuszami.

Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych to dla przedsiębiorców duża korzyść pod względem bezpieczeństwa - nie muszą stresować się długami spółki, ponieważ odpowiadają oni jedynie do wysokości wniesionego wkładu.