Istota refakturowania

Jeśli funkcjonują Państwo w obrocie gospodarczym, z pewnością spotkali się Państwo z pojęciem „refakturowania”, które bardzo często można spotkać. Polega ono na niczym innym, jak na tym, że po dokonaniu zakupu konkretnej usługi, nowy nabywca odsprzedaje ją swojemu Klientowi, co ważne – bez doliczania marży. Tym sposobem to finalny nabywca zostaje obciążony.

Warto pamiętać o tym, iż przeniesienie kosztów na ostatecznego odbiorcę jest możliwe tylko wtedy, gdy nabywa się ją w celu jej dalszej odsprzedaży w postaci niezmienionej.

UWAGA!
Wydatki, które wiążą się z wykonywaniem czynności głównej nie powinny być refakturowane, ponieważ stanowią nierozerwalną część danego świadczenia i to powoduje, że trzeba je wliczyć do podstawy opodatkowania.

Właśnie dlatego znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem okazuje się zsumowanie wszystkich poniesionych wydatków oraz wynagrodzeń zasadniczych, a następnie na tej podstawie ustalenie podstawy opodatkowania.

Podsumowując...
Refakturowanie to świadczenie usług, które można wykorzystać jedynie za zgodą obu kontrahentów. W trakcie zawierania umowy współpracy, konieczne jest zapewnienia odpowiedniego sporządzenia umowy, która da możliwość bezkonfliktowego rozwiązywania ewentualnie pojawiających się sporów.