Hosting - jak zaksięgować?

Własna strona internetowa to dla współczesnych firm konieczność. Przedsiębiorcy często zastanawiają się w jaki sposób zaksięgować hosting.

Czym w ogóle jest hosting?
W uproszczeniu można określić, że jest to udostępnienie klientowi przez dostawcę usług internetowych możliwości prowadzenia strony internetowej, sklepu online, czy obsługi poczty elektronicznej.

Jak zaksięgować hosting?
Usługi hostingu nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, w związku z tym wydatki poniesione na hosting przez przedsiębiorcę zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskanych przychodów. Nie ma bowiem wątpliwości, że wydatki na stronę internetową, czy obsługę poczty elektronicznej są przedsiębiorcy niezbędne do uzyskania przychodów, a dodatkowo są ściśle związane z prowadzoną działalnością.

Tak więc hosting księguje się w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów - w wartości netto dla czynnych podatników VAT lub w wartości brutto dla podatników korzystających ze zwolnienia.

Na gruncie podatku VAT usługi hostingowe zalicza się do usług elektronicznych, przy czym mogą być one realizowane zarówno na rynku krajowym, jak i przez firmy zagraniczne. W tym drugim przypadku dla celów VAT należy ustalić miejsce świadczenia usług.