E-faktura

Cyfryzacja i technologia w obecnym czasie bardzo szybko się rozwijają. Dotyczy to nie tylko komputerów i elektroniki, ale już praktycznie wszystkich dziedzin i branży pracowniczych. Dzięki rozwiązaniom online przedsiębiorcy oszczędzają dużą ilość czasu.

E-faktura to inaczej dokument elektroniczny, który wystawiony i otrzymywany może być w każdym dowolnym momencie. Od przedsiębiorcy wymagany jest jedynie dostęp do internetu i jakiegokolwiek nośnika elektronicznego. Niezbędne jest, aby jednak taki dokument elektroniczny spełniał wszelkie niezbędne warunki, jakie dotyczą faktur elektronicznych czy papierowych. Do najważniejszych elementów należą obecność określonej daty wystawienia dokumentu, imię i nazwisko podatnika, numer VAT, data dokonania lub zakończenia dostawy itd.

Faktura elektroniczna wystawiona może zostać w formie jednego egzemplarza, ponieważ stanowi ona przedmiot multiplikacji. Wszelkie zamieszczone dane powinny jednak być autentyczne i prawdziwe, ponieważ w innym przypadku przedsiębiorca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.