Darowizna a koszt uzyskania przychodu

Darowizna jest formą umowy, na mocy której jedna strona (darczyńca) bezpłatnie przekazuje świadczenia na rzecz drugiej strony (obdarowywanego). Darczyńca nie ma tu żadnych korzyści materialnych wynikających z przekazania pieniędzy czy składników majątku.

Darowizny nie są kosztem uzyskania przychodu

W znajdującym się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu znajdują się darowizny. Oznacza to, że przedsiębiorca, który np. przekazuje datek na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie może zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu.

Co ważne, przedsiębiorcy opodatkowani skalą lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają prawo odliczenia darowizn w zeznaniu rocznym. Ulgę podatkową może stanowić:
- darowizna na krwiodastwo,
- darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego,
- darowizna na cele kultu religijnego,
- darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych.