Czy warto korzystać ze zwolnienia z VAT?

Wiele ciekawych informacji z zakresu księgowości odnajdziesz na NASZEJ STRONIE GŁÓWNEJ!

Katalog podmiotów zwolnionych z podatku od towarów i usług znajduje się w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnienia:
- podmiotowe: zwolnieniu podlega sprzedaż dokonywana przez podatników, jeżeli jej wartość w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyła 200 000 złotych.
- przedmiotowe: niektóre czynności wprost wskazane w ustawie podlegają zwolnieniu, mają one charakter automatyczny i nie trzeba ich zgłaszać.

Podatnik zwolniony z podatku od wartości dodanej nie musi dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT. Nie ma także obowiązku do składania miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji rozliczających dany podatek. Jest on również zwolniony z obowiązku wystawiania faktur oraz prowadzenia skomplikowanej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Korzystanie ze zwolnienia z VAT wiążę się jednak także z kilkoma wadami. Przede wszystkim, podatnik korzystający ze zwolnienia traci prawo do odliczania VAT naliczonego. Oznacza to że nie może odliczyć podatku wliczonego w cenę nabywanych przez niego towarów i usług. Sporą wada dla przedsiębiorcy może okazać się również automatyczny charakter zwolnienia. Może ono bardzo negatywnie wpłynąć na podatnika zwłaszcza jeżeli nie rozezna się w przepisach o VAT gdy podlega zwolnieniu podmiotowemu. W momencie przekroczenia limitu 200 000 złotych podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony wyłącznie od towarów i usług sprzedanych po przekroczeniu określonego limitu.