Bilans otwarcia, a bilans zamknięcia

Zasada ciągłości mówi o tym, iż zapisy z poprzedniego okresu sprawozdawczego stanowią punkt wyjściowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych w okresie następnym. Istnieją sytuacje, kiedy wygląda to nieco inaczej. Czy jest to błędne działanie lub czy wiążę się z łamaniem prawa?

Obowiązujące przepisy prawa informują nas o tym, że nie zawsze będą obowiązywały te same zasady w roku następnym, jak te, które obowiązywały w roku poprzednim. Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość, aby do uzasadnionych przypadkach odstąpić od ciągłości stosowania zasad i zamienić je dokonując zmiany danych porównawczych. Natomiast jest to czynnik, który może spowodować różnice w bilansie zamknięcia, jak również w bilansie otwarcia.

Wówczas zmiana polityki niejednokrotnie jest konieczna w celu jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej danego przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać o tym, że zmiany te należy zastosować od pierwszego dnia roku obrotowego.

Jakie sytuacje mogą spowodować zmianę polityki?
Powodem tego może być uzyskanie/utrata przez jednostkę prawa do stosowania uproszczeń przewidzianych przepisami o rachunkowości, bądź indywidualną decyzją jednostki, która powoduje zmianę działalności danego przedsiębiorstwa.