Content marketing

Content marketing, czyli marketing treści, jest to strategia zarówno do budowy wizerunku firmy, jej promocji, ale także pozyskiwania klientów i poprawiania sprzedaży, która opiera się na publikowaniu atrakcyjnych, przydatnych i unikalnych treści rozpowszechnianych w Internecie. Do treści tych zalicza się artykuły, poradniki, raporty. Najważniejsze jest to, żeby były one precyzyjnie ukierunkowane na daną grupę odbiorców, wiarygodnie oraz rzeczywiście potrzebne.

Mikrorachunki podatkowe

Ministerstwo podatków poinformowało, że od 2020 roku każdemu podatnikowi zostanie przypisany indywidualny mikrorachunek podatkowy, na który będzie można dokonywać wpłat należności podatkowych.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów, każdy podatnik będzie mógł wpłacać na mikrorachunek kwoty z kluczowych dla systemu podatkowego podatków: od towarów i usług, a także od osób fizycznych i prawnych. Aktualnie funkcjonujące rachunki organów skarbowych przeznaczone do wpłat powyższych podatków zostaną zamknięte wraz z zakończeniem bieżącego roku.

Mikrorachunek ma składać się z 26 znaków i zawierać numer PESEL podatnika lub numer NIP w przypadku przedsiębiorców czy też innych jednostek gospodarczych.

Strony