Niższy wiek emerytalny

Emerytura to świadczenie pieniężne, które ma służyć jako zabezpieczenie bytu na starsze lata dla osób w odpowiednim do tego wieku. Wysokość emerytury zależy od:
- opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
- zwaloryzowanego kapitału początkowego,
- statystycznego dalszego trwania życia.

Od 1 października 2017 roku w Polsce obowiązywać będzie niższy wiek emerytalny. Dla kobiet będzie wynosić 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Od 3 lipca tego roku w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce można skorzystać z pomocy doradców emerytalnych, którzy udzielają informacji dotyczących sposobu wyliczania kapitału początkowego oraz o jego wpływie na wysokość emerytury.

Tymczasowy areszt pracownika - zwolnienie

Kodeks pracy określa, że w przypadku 3 miesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania umowa o pracę wygasa, chyba że została wypowiedziana wcześniej z winy pracownika.
Zatrzymanie pracownika w areszcie tymczasowym nie daje pracodawcy do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.
Okres trzech miesięcy tymczasowego aresztu liczony jest od dnia zatrzymania pracownika. Okres ten musi być nieprzerwany.

Należy podkreślić, że tymczasowe aresztowanie nie jest równoznaczne z karą pozbawienia wolności. W przypadku gdy pracodawca otrzyma informację o uprawomocnieniu wyroku i pozbawieniu wolności pracownika, wówczas może rozwiązać z nim umowę o pracę w sposób natychmiastowy.

Strony