Dywidenda zagraniczna – opodatkowanie

Wróć do strony głównej

Osoby fizyczne, które uzyskują dywidendy w zagranicznych spółkach muszą stosować się do zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego. Dywidenda jest opodatkowana podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19 % od uzyskanego przychodu. Deklaracja podatkowa wykorzystywane w tego rodzaju rozliczenia to PIT-38. Od ustalonego w ten sposób podatku można odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą.

W deklaracji podatkowej podatnik musi wykazać dywidendę w zeznaniu:
PIT-36 – „Kwota do zapłaty/nadpłata/łączna kwota zwrotu”, lub
PIT-36L– „Kwota do zapłaty/nadpłata”, lub
PIT-38– „Kwota do zapłaty/nadpłata”, lu
PIT-39– „Kwota do zapłaty/nadpłata”.

Umowa o pracę

Umowa o pracę to czynność prawna, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli.

Pracownik podpisując umowę o pracę zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy w określonym czasie oraz miejscu, natomiast pracodawca zobowiązuje się do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia.

Umowa o pracę powinno zawrzeć się w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. W każdej umowie powinny znaleźć się poniższe informacje:
- rodzaj pracy,
- miejsce wykonywania pracy,
- wynagrodzenie za pracę oraz wykaz składników wynagrodzenia,,
- wymiar czasu pracy,
- termin rozpoczęcia pracy.

Strony