Kto może skorzystać z ulg i odliczeń i dlaczego?

Prowadząc działalność lub osiągając dochody z tytułu umów cywilnoprawnych przedsiębiorca zobowiązany jest do składania zeznań rocznych tytułem podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą o PIT podatnik może skorzystać z ulgi i odliczeń, które zmniejszą kwotę należności opłacanej organom skarbowym.

Obniżenie należności podatkowych podlegają każdemu przedsiębiorcy, ponieważ prawo do tego przewidziane jest w przepisach prawnych. Wyróżnić można dwa rodzaje odliczeń - od dochodu, które umożliwiają niższą stawkę podatkową, oraz od podatku zmniejszającą wysokość samej kwoty.

Wyróżnić można m.in. ulgę prorodzinną, która jest najpopularniejsza wśród podatników wykonującym władzę rodzicielską lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Czy warto korzystać ze zwolnienia z VAT?

Wiele ciekawych informacji z zakresu księgowości odnajdziesz na NASZEJ STRONIE GŁÓWNEJ!

Katalog podmiotów zwolnionych z podatku od towarów i usług znajduje się w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnienia:
- podmiotowe: zwolnieniu podlega sprzedaż dokonywana przez podatników, jeżeli jej wartość w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyła 200 000 złotych.
- przedmiotowe: niektóre czynności wprost wskazane w ustawie podlegają zwolnieniu, mają one charakter automatyczny i nie trzeba ich zgłaszać.

Strony