Sporządzanie sprawozdania finansowego

Prowadzenie pełnej rachunkowości wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych. Podobnie jak deklaracje podatkowe, dokument ten sporządza się po zakończeniu okresu rozliczeniowego w spółce. Następnie należy go złożyć w Urzędzie Skarbowym oraz w KRS.

Zadaniem sprawozdania finansowego jest określanie sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa oraz otrzymanego w danym okresie wyniku finansowego. Ponieważ dane te są szczególnie ważne nie tylko dla urzędów, lecz także dla pozostałych podmiotów gospodarczych, większe firmy mają obowiązek prowadzenia badań księgowych nad sprawozdaniami finansowymi.

Strony