Nie radzisz sobie z prowadzeniem firmy – wstrzymaj ją!

Zawieszenie działalności gospodarczej jest bardzo powszechnym rozwiązaniem w sytuacji koniecznego zaprzestania prowadzenia bieżącej produkcji, świadczenia usług czy sprzedaży towarów.


Zawieszenie działalności gospodarczej dotyczy przedsiębiorstwa, które nie zatrudnia pracowników. Jest to bardzo ważne, aby przedsiębiorca zdawał sobie sprawę kiedy może, a kiedy nie może zawiesić działalności gospodarczej. Jeszcze do 12 maja 2015 roku okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosił 24 miesiące, na dzień dzisiejszy jest on zwiększony do 36!

Umowy o pracę

Zatrudniając pracownika, powinniśmy podjąć decyzję na temat typu umowy, którą z nim podpiszemy. Praca może być wykonywana na podstawie umowy umowy o pracę, która występuje w kilku rodzajach.

Umowa na czas określony
Jest to umowa, na podstawie której praca jest świadczona przez określony czas, który może być ewentualnie wydłużony. Trzeba pamiętać o tym, że czas trwania takiej umowy, lub łączny czas kilku takich umów z jednym pracownikiem nie może przekroczyć 33 miesięcy. Ponadto, możliwe jest podpisanie tylko trzech umów na czas określony z jednym pracownikiem.

Umowa na czas nieokreślony
Jest to umowa, którą można rozwiązać zachowując odpowiedni okres wypowiedzenia. Zależnie od długości stażu pracownika w firmie, może to być okres od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Strony