Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku

Undefined

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników posiadają szereg obowiązków związanych z obsługą kadrowo-płacową. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest płacenie wynagrodzenia za pracę.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 2100 złotych. Wzrost wynagrodzenia oznacza dla przedsiębiorcy także wzrost kosztów zatrudnienia pracownika. Na koszty jakie ponosi pracodawca składa się nie tylko wynagrodzenie, ale także składki, które przedsiębiorca musi odprowadzać za pracownika.

Wysokość składek, które pracodawca będzie musiał odprowadzać za pracownika w przypadku minimalnego wynagrodzenia:
- ubezpieczenie emerytalne 9,76% - 204,96 zł
- ubezpieczenie rentowe 6,5% - 136,50 zł,
- ubezpieczenie wypadkowe 1,80% - 37,80 zł,
- Fundusz Pracy 2,45% - 51,45 zł,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% - 2,10 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie 2532,81 złotych.

Przeczytaj też ten wpis!

Rewizja finansowa

Celem przeprowadzenia rewizji finansowej jest kontrola sprawozdań finansowych pod kątem prawidłowości w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Tego rodzaju kontrola ma pomóc w odróżnieniu wiarygodnych informacji od kreowanych dla potrzeb zniekształcenia sprawozdania finansowego.

Funkcje rewizji finansowej:
- kontrolna – weryfikacja prawidłowości, rzetelności i zgodności z prawem sprawozdania finansowego;
- informacyjna – wydawanie opinii, raportów oraz informowanie o stanie sprawozdań;
- uwierzytelniająca – analiza poprawności pod względem prawa i stanu faktycznego, wskazanie wszelkich występujących niezgodności;

Za wypełnienie tych funkcji odpowiada biegły rewident.

Strony