Umowa franczyzowa

Umowa franczyzowa polega na przekazaniu praw, licencji oraz patentów. Franczyza opiera się bowiem na prowadzeniu własnej działalności pod szyldem cudzej. Franczyzodawca w zamian za odpowiednią opłatę pozwala na korzystanie ze znaku firmowego, przekazuje informacje konieczne do prowadzenia firmy oraz licencję na swoją markę. Nowy przedsiębiorca działa już na własną odpowiedzialność, jednak ma obowiązek przestrzegania zasad danej sieci.

Podczas nawiązywania współpracy na zasadzie franczyzy bardzo ważne jest sporządzenie odpowiedniej umowy, ponieważ jest to rodzaj umowy nienazwanej, której uregulowań nie znajdziemy w Kodeksie Cywilnym.

Stawki VAT

VAT czyli podatek od towarów i usług to rodzaj podatku pośredniego, obciążający w ostateczności końcowego konsumenta. Dzięki mechanizmowi odliczania danego podatku jest on niemal obojętny dla przedsiębiorców, jednakże to właśnie oni są zobowiązani do wyliczania jego wysokości.

Stawki podatku wynoszą odpowiednio:

23% - stawka podstawowa, dotyczy:
- odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
- eksportu towarów,
- importu towarów na terytorium kraju,
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Strony